Consulaire diensten

Het Honorair Consulaat van de Republiek Guinee aan het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Honorair Consulaat oefent alle andere functies uit die door het Hoofd van de diplomatieke missie in de BENELUX-landen en de Europese Unie aan de consulaire post zijn toevertrouwd en die worden vermeld in de internationale overeenkomsten die tussen de twee Staten van kracht zijn.

Missies

De missie van Honorair Consulaat van de Republiek Guinee in het Koninkrijk der Nederlanden heeft als belangrijkste taak het versterken en bevorderen van de ontwikkeling van commerciële, economische, culturele en wetenschappelijke betrekkingen tussen de Republiek Guinee en het Koninkrijk der Nederlanden.

Het Honorair Consulaat van de Republiek Guinee in het Koninkrijk der Nederlanden verleent bijstand of advies aan Guineeërs die gevestigd zijn in de 12 provincies van Nederland.

Het consulaat vertegenwoordigt, ondersteunt en behartigt plaatselijk de belangen van de Republiek Guinee en haar onderdanen, natuurlijke en rechtspersonen, in overeenstemming met de wet- en regelgeving van het Koninkrijk der Nederlanden.

Deze missie wordt uitgevoerd onder het gezag van het hoofd van de diplomatieke missie van de Republiek Guinee in de BENELUX-landen en de Europese Unie, Z.E. Ambassadeur Dr. Ousmane Sylla.

Diensten

Onder het gezag van het hoofd van de diplomatieke missie in de BENELUX-landen en de Europese Unie, geeft het Honorair Consulaat van de Republiek Guinee in Nederland de volgende documenten af:

Aan Guinese onderdanen:

Consulaire kaarten

De consulair kaart is alleen bestemd voor de Guinese onderdanen die in Nederland wonen. Het dient als materiële bewijs en geeft recht op bescherming van de ambassade en de consulaat.

De consulaire Kaart is verkrijgbaar door een van de onderstaande geldig document over te leggen in persoon bij het consulaat;

 • Guinese nationale identiteitskaart;
 • Guinese paspoort;
 • 2 recente identiteitsfoto's;

Verkrijg het consulaire registratie formulier door het contact formulier in te vullen onder vermelding van consulaire kaart;

Tarief: € 20,-

*NB*

Let op. U moet het consulaire kaart in persoon komen ondertekenen, afhalen en betalen aan het consulaat.

Reisdocument (Laissez-passer)

Is een tijdelijk reisdocument afgegeven door de consulaat na verlies, diefstal of verdwijning van het regulier reisdocument.

Het Laissez-Passer is verkrijgbaar door het verstekken van één van de onderstaande geldige documenten.

Te verstrekken documenten:

 • Geldig Guinees identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart, uittreksel uit geboorteakte)
 • Twee (2) recente identiteitsfoto's

Vraag een formulier aan dat beschikbaar is bij de consulaire dienst van de ambassade en vul het in.

Tarief: € 45,-

Andere consulaire documenten die van toepassing zijn op individuen.

De onderstaande documenten worden afgegeven op basis van de overlegging van een geldig Guinees identiteitsbewijs:

 • Certificaat van celibaat, 
 • Nationaliteitscertificaat , 
 • gewoontecertificaat

Aan niet-Guinese staatsburgers die in Nederland verblijven:

Toeristen- / zakenvisa

Voor elke visumaanvraag moeten geïnteresseerde partijen - de volgende documenten overleggen: 

 • Ingevuld visumaanvraagformulier (Formulaire-Visa);
 • Geldig paspoort (minimaal 6 maanden);
 • Een uitnodigingsbrief of een mission statement, of een hotelkamerreservering;
 • Twee (2) recente ID-foto’s

Tarieven: 

 • Bij een verblijf van 1 maand = 70,- euro
 • Voor een verblijf van 3 maanden = 87,- euro

PERSBERICHT van de Ambassade

Diplomatieke visa of diensten:

Dit type visum wordt gratis aan de aanvrager afgegeven op basis van de overlegging van een verbale nota en een dienstreisopdracht van de instantie van de aanvrager.

BELANGRIJKE MEDEDELING!

 

Beste landgenoten,

We brengen u ter kennis dat het Honorair Consulaat de documenten die zijn opgesteld door de bevoegde diensten in de Republiek Guinee niet legaliseert.

Aanvragers worden verzocht contact op te nemen met de afdeling van de Directie Juridische en Consulaire Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Guineeërs in het buitenland in Guinee. 

Bedankt voor uw begrip.

NB:
Het Honorair Consulaat van de Republiek Guinee is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 14.30 uur.
De verwerkingstijd is 24 uur vanaf de datum van indiening.